Cơ sở pháp lý

Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Văn bản số 2488/TCT-DNL ngày 05/8/2013, văn bản số 2597/TCT-DNL ngày 12/8/2013 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.
Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Do vậy, hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy.

Tính năng nghiệp vụ

Thực hiện được tất cả các tác dụ như trên hoá đơn truyền thống: phát hành, sửa đổi, hoàn huỷ..
Hỗ trợ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ… theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế
Tự thiết kế mẫu hoá đơn, chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của đơn vị mình lên hóa đơn
Tự động tạo báo cáo định kỳ theo các biểu mẫu theo quy định của cơ quan thuế
Tích hợp với các phần mềm kế toán phổ biến trên thị trường
Tra cứu hoá đơn mọi lúc mọi nơi
Phân cấp, phân quyền theo yêu cầu
Đặc biệt phù hợp cho tổ chức có nhiều chi nhánh, mạng lưới tại nhiều địa điểm
Quản lý danh bạ khách hàng thuận tiện

Nền tảng công nghệ

Công nghệ điện toán đám mây cho phép thực hiện tác tác vụ mọi lúc mọi nơi
Tính năng bảo mật nhiều lớp tiêu chuẩn đảm bảo việc lưu trữ lâu dài theo quy định
Dễ dàng tích hợp với các hệ thống kế toán hiện hành
Tích hợp với chữ ký số và đảm bảo xác thực hoá đơn theo tiêu chuẩn
Tự động cập nhật các phiên bản mới
Hoá đơn dễ dàng được phát hành, lưu chuyển thống qua hệ thống email, SMS

Hỗ trợ dịch vụ

Khởi tạo dịch vụ trong vòng 30 phút
Đào tạo, hướngdẫn sử dụng chi tiết, tận tình
Tài liệu hướng dẫn đầy đủ
Video tương tác thuận tiện, dễdàng
Hỗ trợ từ xa qua điện thoại, chat, teamview
Cập nhật thường xuyên các tính năng, biểu mẫu và các quy định mới

 

CÁC DỊCH VỤ VỀ THUẾ

Kê khai rà soát hóa đơn.

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý hợp lệ của hóa đơn chứng từ giúp doanh nghiệp phòng tránh các sai sót giảm thiểu thiệt hại không mong muốn cho Doanh Nghiệp.

Hoàn Thuế.

Lập hồ sơ hoàn thuế, kiểm tra chứng từ giải trình số liệu, khi cơ quan thuế yêu cầu.

Quyết toán thuế.

Rà soát đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của hóa đơn , chứng từ. Thực hiện điều chỉnh sai sót nếu có giải trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

Rủi ro kiểm toán.

Đánh giá rủi ro lập kế hoạch . Xác định rủi ro ảnh hưởng đến thay đổi các thủ tục kiểm toán cho năm hiện tại.