CÔNG VIỆC ACETAX.

 1. Tư vấn thành lập công ty
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin và các giấy tờ cần thiết.
 • Tư vấn và hướng dẫn cho khách hàng lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
 • Tư vấn và hướng dẫn cho khách hàng đặt tên công ty (tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên viết tắt).
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lựa chọn địa điểm đặt trụ sở chính.
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lựa chọn quy mô vốn góp, hình thức góp vốn, cơ cấu tổ chức và quản trị công ty.
 1. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty
 • Thực hiện soạn thảo các biểu mẫu theo quy định của cơ quan đăng ký kinh doanh.
 1. Nộp hồ sơ và nhận kết quả thành lập công ty
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty cho Sở kế hoạch và đầu tư
 1. Làm dấu, đăng thông báo thành lập công ty, khai thuế ban đầu
 • Thực hiện khắc dấu cho công ty mới
 • Đăng ký và kê khai thuế ban đầu cho cơ quan thuế
 • Thực hiện thủ tục mua/in hoá đơn lần đầu với cơ quan thuế
 • Thực hiện việc đăng ký bố cáo thành lập trên báo theo quy định
 1. Dịch vụ sau khi thành lập công ty
 • Soạn thảo giấy chứng nhận góp vốn, sổ thành viên, thông báo gốp vốn đủ vốn.
 • Dịch vụ kế toán, khai thuế theo quy định
 • Dịch vụ lập báo cáo tài chính ,quyết toán thuế…

CÔNG VIỆC KHÁCH HÀNG THỰC HIỆN KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Khi thành lập công ty, khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ và thông tin sau:

 • Bản sao giấy CMND của thành viên góp vốn
 • Loại hình công ty dự định thành lập.
 • Tên công ty dự kiến thành lập.
 • Địa chỉ trụ sở chính cho công ty dự kiến thành lập.
 • Ngành nghề kinh doanh cho công ty dự kiến thành lập.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty dự kiến thành lập.
 • Vốn góp để thành lập công ty, loại vốn góp
 • Thành viên góp vốn, tỷ lệ góp vốn của thành viên

II THỜI GIAN THỰC HIỆN DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

STT THỜI GIAN HOÀN THÀNH SỐ NGÀY
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( kể từ ngày nộp đủ hồ sơ) 3-5 ngày
2 Làm con dấu (kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh) 1-2 ngày


III PHÍ DỊCH VỤ

I PHÍ DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1 Thành lập mới doanh nghiệp/ công ty 1.000.000 đồng
2 Thành lập văn phòng, địa diểm, nhà xưởng, chi nhánh 600.000 đồng
3 Đổi tên công ty hoặc thay đổi địa điểm kinh doanh (không bao gồm tiền khắc dấu), trường hợp thay đổi cùng lúc nhiều nội dung phí sẽ giảm 200.00/nội dung 600.000 đồng
4 Bổ sung ngành nghề kinh doanh 600.000 đồng
5 Thay đổi đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn, tăng vốn 600.000 đồng
6 Chuyển đổi hình thức sỡ hữu doanh nghiệp 1.200.000 đồng
7 Chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp 1.500.000 đồng
8 Giải thể doanh nghiệp (không gồm quyết toán thuế) 2.500.000 – 6.000.000 đồng
9 Giải thể doanh nghiệp (bao gồm quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính) 4.000.000 – 40.000.000 đồng
10 Thành lập hộ kinh doanh (Giấy đăng ký kinh doanh hộ và đăng ký thuế cho hộ kinh doanh) 1.000.000 đồng
11 Khai thuế ban đầu cho công ty mới thành lập 500.000 đồng
II LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC MỨC PHÍ
1 Lệ phí nhà nước, đăng ký kinh doanh 200.000 đồng
2 Lệ phí khắc dấu tròn 500.000 đồng
3 Lệ phí đăng báo 3 kỳ liên tiếp 200.000 đồng
III THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI 2.400.000 đồng
1 Phí dịch vụ thành lập công ty 1.000.000 đồng
2 Lệ phí đăng ký kinh doanh 200.000 đồng
3 Lệ phí khắc dấu tròn (loại tốt) 500.000 đồng
4 Lệ phí đăng báo 3 kỳ liên tiếp 200.000 đồng
5 Phí khai thuế ban đầu 500.000 đồng

Ghi chú:

 • Thời gian có giấy đăng ký kinh doanh: từ 3-5 ngày làm việc. Nếu chắc chắn 3 ngày làm việc có giấy đăng ký kinh doanh thì thu thêm phí 300.000 dồng.
 • Miễn phí dịch vụ khai thuế tháng đầu tiên nếu thành lập công ty trọn gói.
 • Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

CÁC DỊCH VỤ VỀ THUẾ

Kê khai rà soát hóa đơn.

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý hợp lệ của hóa đơn chứng từ giúp doanh nghiệp phòng tránh các sai sót giảm thiểu thiệt hại không mong muốn cho Doanh Nghiệp.

Hoàn Thuế.

Lập hồ sơ hoàn thuế, kiểm tra chứng từ giải trình số liệu, khi cơ quan thuế yêu cầu.

Quyết toán thuế.

Rà soát đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của hóa đơn , chứng từ. Thực hiện điều chỉnh sai sót nếu có giải trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

Rủi ro kiểm toán.

Đánh giá rủi ro lập kế hoạch . Xác định rủi ro ảnh hưởng đến thay đổi các thủ tục kiểm toán cho năm hiện tại.